Producenci
Promocje
buty Nike SB Trainerendor
buty Nike SB Trainerendor
239,00 zł 169,00 zł
szt.
koszulka puma Olympiakos Home
koszulka puma Olympiakos Home
199,00 zł 99,00 zł
szt.
koszulka nike Celtic długi rękaw seledyn
koszulka nike Celtic długi rękaw seledyn
189,00 zł 99,00 zł
szt.
koszulka adidas OLYMPIQUE LYONNAIS LYONNAIS Hyundai
koszulka adidas OLYMPIQUE LYONNAIS LYONNAIS Hyundai
329,00 zł 119,00 zł
szt.
Buty adidas ORIGINALS Varial Low M D69417
Buty adidas ORIGINALS Varial Low M D69417
239,00 zł 189,00 zł
szt.
koszulka adidas France Francja home
koszulka adidas France Francja home
329,00 zł 99,00 zł
szt.
koszulka Joma Valencia C.F
koszulka Joma Valencia C.F
189,00 zł 109,00 zł
szt.
PIŁKA SONDICO VENATA
PIŁKA SONDICO VENATA
129,00 zł 69,00 zł
komplet piłkarski puma Arsenal Londyn
komplet piłkarski puma Arsenal Londyn
249,00 zł 139,00 zł
szt.
koszulka nike Celtic długi rękaw
koszulka nike Celtic długi rękaw
249,00 zł 69,00 zł
szt.
koszulka umbro Anglia Home Gerrard
koszulka umbro Anglia Home Gerrard
329,00 zł 149,00 zł
szt.
Blog wpisy
Bluzka Adidas!!
Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:
  • dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
  • wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;
  • określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 3. Wymogi podane w punkcie powyżej są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacji Produktu w ramach rękojmi dostępny jest tutaj.
 5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć:
  • osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Czerwonego Krzyża 24B, 23-400 Biłgoraj;
  • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Czerwonego Krzyża 24B, 23-400 Biłgoraj;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poziomka0000@o2.pl.
 6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres zamieszkania podany przez Klienta, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Czerwonego Krzyża 24B, 23-400 Biłgoraj. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.
 9. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 10. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
  • zwrócenie się do:  Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/) lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/) w celu wszczęcia postępowania mediacyjnego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://uokik.gov.pl/) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org/)
  • skorzystanie z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.
 11. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (zwanych dalej gwarantem). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Produkty.
 12. Zasady i terminy gwarancji wskazywane są przez gwaranta w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego gwarancją.
 13. Klient może reklamować Produkt objęty gwarancją a posiadający wady bezpośrednio u gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy. W celu prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą e-mail.
 14. Udzielenie przez gwaranta gwarancji na Produkt w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu sprzedanego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl